Умови угоди

Загальні положення

1.1. Дана оферта є офіційною пропозицією [ФОП «ГАВА О.Б.» ІПН 3131412569] (далі — «Продавець») укласти Договір купівлі-продажу товарів (далі — «Договір») дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, який розміщений на офіційному інтернет-сайті «https://yume.com.ua/» (далі - «Інтернет-сайт»).
1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору в строки і за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття і визначення

2.1. У даній оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають наступне значення:

 • «Товар» — об'єкт матеріального характеру, допущений до вільного обігу на території України відповідно до чинного законодавства України, виставлений для продажу за допомогою Інтернет-магазину;
 • «Інтернет-магазин» — відповідно до Закону України «Про електронну комерцію» засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.
 • «Продавец» — компанія, яка реалізовує товари, представлені на Інтернет-сайті.
 • «Покупатель» — фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
 • «Заказ» — вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

Предмет Договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.
Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

 • добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
 • самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
 • оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
 • обробка та доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на сайті Інтернет-магазину і який є в наявності.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний повідомити про це Покупця до відома (по телефону, смс або через електронну пошту).

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його аналогічним, відмовитися від даного товару або анулювати замовлення

Порядок оплати замовлення Банківською картою
5.1. Оплата здійснюється банківською картою в момент оформлення замовлення.
5.2. У разі ненадходження грошових коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.
Умови доставки замовлення
6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється кур'єром на адресу Покупця або до складів транспортних компаній, де здійснюється видача замовлень.
6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи відповідно до законодавства України.
Права і обов'язки сторін

7.1. Продавець має право:

 • в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

7.2. Покпець зобов'язаний:

 • своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору.

7.3. Покупець має право:

 • оформити замовлення в Інтернет-магазині;
 • оформити електронний договір;
 • вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.
8.2. Продавець не несе відповідальності за:

 • зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
 • затримку і перебої при наданні послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються через причини, які знаходяться поза межами його контролю;
 • протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;
 • передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів — IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам.

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) фізичним особам або їх майну, юридичним особам або державі.
8.4. У разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.
8.5. Сторони докладуть максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.
Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору за умови попередньої публікації його на сайті https://yume.com.ua/
9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.
9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, вказаної при оформленні замовлення. При цьому при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшій оплаті товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних».
9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).
9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».
9.6. Використання ресурсів Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.
9.7. Інформація, надана Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.
Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться відповідно до чинного законодавства України.
10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця.
10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару з вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцеві.
Термін дії договору

11.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною 6 ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».
11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару шляхом повернення грошових коштів.
11.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.